Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Stichting De Goede Winkel”:

Artikel 1 “Showroom / Formule”

Verkopers die hun goederen inbrengen zijn overwegend particulieren die hun tweedehands goederen proberen te verkopen via de winkelformule van Stichting De Goede Winkel. De Koop van een bepaald goed wordt altijd gesloten tussen Verkoper (inbrenger) en de uiteindelijke Koper (consument). Stichting De Goede Winkel faciliteert de verkoop en rekent financieel af met Koper en Verkoper via haar unieke rekenmodel, maar is verder geen partij bij de Verkoop. De winkelformule van Stichting De Goede Winkel is via haar website te raadplegen.

Stichting De Goede Winkel heeft de beschikking over een showroom te Utrecht aan de St.- Laurensdreef 33, 3565 AJ Utrecht, die te allen tijde door zowel Kopers als Verkopers tijdens Winkeltijden te bezoeken is en waar alle (via haar website www.stichtingdegoedewinkel.nl) aangeboden tweedehands goederen staan uitgestald.

Stichting De Goede Winkel draagt zorg voor en bepaalt met uitsluiting van alle anderen de presentatie van de te verkopen goederen in de winkel en plaatst foto’s hiervan op haar website.

Artikel 2 Website

Stichting De Goede Winkel biedt Kopers de mogelijkheid om via haar website goederen te reserveren en te betalen. Omdat het gaat om tweedehands goederen is Koper zich ervan bewust dat er geen garantie rust op de goederen en accepteert Koper de goederen dus altijd voetstoots zonder garantie (“as is”). Koper is zich ervan bewust dat goederen in werkelijkheid anders kunnen uitzien dan op foto en/of via internet. Voor zover Koper telefonisch informatie inwint omtrent een bepaald goed, kunnen aan de juist of onjuistheid van gegeven informatie geen rechten worden ontleend.

Stichting De Goede Winkel is geen eigenaar van goederen die via haar Website worden aangeboden.

Artikel 3 Geen “koop op afstand”

Goederen via de website gereserveerd en betaald, zijn dus altijd zelf eerst in de showroom te bekijken en af te halen. Indien Koper afziet van bezichtiging, geschiedt zulks voor eigen risico.

Koper wordt niet beschermd door de wet “Koop op afstand”. Reserveringen en betalingen via internet houden geen verband met “Koop op afstand”. Artikel 46a en 46d van afdeling 9A van boek 7 Burgerlijk Wetboek zijn nadrukkelijk niet van toepassing. Koper heeft geen recht op 14 dagen bedenk termijn.

De koop komt tot stand nadat een bepaald goed is gereserveerd en betaald. Is de koop eenmaal tot stand gekomen, kan Koper hier niet meer op terug komen en verliest hij zijn recht op teruggave van de koopsom.

Artikel 4 “Bezorgservice”

Stichting De Goede Winkel biedt bij wijze van service aan om tegen betaling gekochte goederen aan huis te laten bezorgen. Bezorging van een gekocht goed laat onverlet dat Koper eerst zelf het goed in de winkel heeft kunnen bekijken. Bezorgers leveren tot aan de voordeur en zijn niet verplicht om de artikelen binnen te brengen.

 

Zie voor de uitgebreide voorwaarde.